DRUHY HORNIN

26. 05. 2011 | † 05. 10. 2011 | kód autora: TgX

 ZEMĚ VZNIKALA ASI PŘED4,6 MILIARDAMI LET.HORNINY, KTERÉ JI TVOŘÍ JSOU MLADŠÍ. NĚKTERÉ SE BĚHEM GEOLOGICKÝCH DOB ROZTVILY A CHLADNUTÍP OPĚT ZTUHLY; JINÉ SE MĚNILY VLIVEM TLAKU A TEPLOT;DALŠÍ BYLY ROZRUŠENY NA MALÉ KOUSKY. TYTO NEUSTÁLÉ ZMĚNYVĚČNĚ  VYTVÁŘEJÍ ZE STARÝCH HORNIN NOVÉ.

Přeměněné horniny

Některé horniny mění tvar a barvu pod vlivem vysokého tlaku a teploty.  Nazýváme je přeměněné(metamorfované).

Usazené horniny

Některé honiny se rozpadnou v drobná zrnka a později  se sadí v silných vrtvách. Vrstvy se ukládají a tlačují jedna druhou a vytvářejí tak nový druh hornin – horniny usazené, nebo-li sedimentární.

Pobřežní směs

Drobné částečky bahna a písku klesají spolu s úlomky ulit a korálú na mořské dno. Vytvářejí postupně vrsvu bahna a kalu. Pod tlakem vyšších vrstev se časem zpevnňují a vznikají z nich pevné sedimenty.


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.